Vraag offerte aan

Certificaten

De BRL 100 ‘Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor ondernemingen’ is een uitwerking van de ‘Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen’. Hierin is, op basis van Europese regelgeving, uitgewerkt aan welke eisen ondernemingen moeten voldoen die werken met fluorkoolwaterstoffen en hoe zij de milieurisico’s van f-gassen zoveel mogelijk kunnen beperken.

Wettelijk verplicht

Certificering volgens de BRL 100 is van toepassing voor ondernemingen die lek controles, inspecties of onderhoud uitvoeren stationaire koelapparatuur, airco-systemen of warmtepompen. Het f-gassencertificaat is wettelijk verplicht voor ondernemers die deze werkzaamheden verrichten voor opdrachtgevers. Daarnaast moeten deze bedrijven ook beschikken over gecertificeerd personeel (volgens BRL 200).

Deelgebieden BRL 100

BRL 100, waarvan sinds 1 april 2020 versie 2.0 in werking is getreden, heeft tot doel het weglekken van f-gassen tijdens werkzaamheden te voorkomen en bevat hiervoor voorzorgsmaatregelen. In de beoordelingsrichtlijn zijn eisen geformuleerd voor de afgifte en instandhouding van het certificaat f-gassen voor ondernemingen. Een onderneming kan voor onderstaande deelgebieden gecertificeerd worden volgens de BRL 100:

  • Installatie, onderhoud of service, reparatie en buitendienststelling van stationaire koelapparatuur, stationaire klimaatregelingsapparatuur of stationaire warmtepompen, waarin f-gassen zijn toegepast.
  • Installatie, onderhoud of service, reparatie en buitendienststelling van stationaire brandbeveiligingsapparatuur, waarin f-gassen zijn toegepast.

Op het certificaat wordt het deelgebied vermeld waarvoor de onderneming is gecertificeerd.